Terex Demag AC 50-1 Operation and Maintenance Manual

$ 40,00

Terex Demag AC 50-1 Operation and Maintenance Manual

Language: Norwegian

Format: PDF

Pages: 1714

Size: 83.5

Category:

Description

Terex Demag AC 50-1 Operation and Maintenance Manual

Terex Demag AC 50-1 Produsentbekreftelse
Terex Demag AC 50-1 Forord
Terex Demag AC 50-1 Sikkerhetsanvisninger
Terex Demag AC 50-1 Generelt:
Terex Demag AC 50-1 Korrekt bruk
Terex Demag AC 50-1 Driftsforhold og kranens beregningsmessige konstruksjon
Terex Demag AC 50-1 Generelt:
Terex Demag AC 50-1 Klassifisering av kranen
Terex Demag AC 50-1 Klassifisering av drivverket
Terex Demag AC 50-1 Arbeidsplassergonomi
Terex Demag AC 50-1 Belastning og utnyttelse av kranen
Terex Demag AC 50-1 Omgivelsesforhold som skal overholdes
Terex Demag AC 50-1 Levetid
Terex Demag AC 50-1 Standarder og beregningsforskrifter
Terex Demag AC 50-1 Fare for lufttrafikk
Terex Demag AC 50-1 Sikkerhetsregler
Terex Demag AC 50-1 Organisatoriske tiltak
Terex Demag AC 50-1 Personalvalg og −kvalifikasjon
Terex Demag AC 50-1 Spesielle faretyper
Terex Demag AC 50-1 Kombinasjon av farer når flere kraner samarbeider
Terex Demag AC 50-1Kjøring
Terex Demag AC 50-1 Krandrift
Terex Demag AC 50-1 Svikt i energiforsyningen
Terex Demag AC 50-1 Ved montasje og demontasje av krankomponenter
Terex Demag AC 50-1 Håndsignaler
Terex Demag AC 50-1 Generelle håndsignaler
Terex Demag AC 50-1 Håndsignaler for arbeidsbevegelser
Terex Demag AC 50-1 Håndsignaler for kjørebevegelser
Terex Demag AC 50-1 Oppbygging av mobilkranen
Terex Demag AC 50-1 Typeskilt
Terex Demag AC 50-1 Sikkerhetsskilt
Terex Demag AC 50-1 Samlet oversikt
Terex Demag AC 50-1 Undervogn
Terex Demag AC 50-1 Overvogn
Terex Demag AC 50-1 Bomsystem
Terex Demag AC 50-1 Bomlengder
Terex Demag AC 50-1 Innholdsfortegnelse
− − − e_no
Terex Demag AC 50-1 Kranhytte
Terex Demag AC 50-1 Betjeningselementer og indikeringer
Terex Demag AC 50-1 Armaturinstallasjon oversikt
Terex Demag AC 50-1 Stige inn i / forlate førerhytta
Terex Demag AC 50-1 Vippe hytta
Terex Demag AC 50-1 Arbeidsplassergonomi
Terex Demag AC 50-1 Innstilling av kranførersetet
Terex Demag AC 50-1 Solskjerm
Terex Demag AC 50-1 Lys
Terex Demag AC 50-1 Vindu, åpne / lukke
Terex Demag AC 50-1  Oppbevaringsplasser
Terex Demag AC 50-1 Motor
Terex Demag AC 50-1 Kontroll for start
Terex Demag AC 50-1 Start
Terex Demag AC 50-1 Stans
Terex Demag AC 50-1 Starthjelp
Terex Demag AC 50-1 Hurtigstoppbryter for motor nødstopp opsjon
Terex Demag AC 50-1 “Hurtigstopp” med luftsperreventil opsjon
Terex Demag AC 50-1 Avstøtting av kranen fra kranførerhuset Opsjon
Terex Demag AC 50-1 Sving
Terex Demag AC 50-1 Forberedelser til sving
Terex Demag AC 50-1 Sving av overvogn
Terex Demag AC 50-1 Nedbremsing av svingbevegelse
Terex Demag AC 50-1 Motvekt
Terex Demag AC 50-1 Motvektskombinasjon , tonn lbs
Terex Demag AC 50-1 Akseltrykkversjon tonn lbs
Terex Demag AC 50-1 Motvektskombinasjon , t lbs Opsjon
Terex Demag AC 50-1 Montasje av −tonns lbs motvektsplate
Terex Demag AC 50-1 med hjelpekran
Terex Demag AC 50-1 Montasje av −t motvektsplate lbs
Terex Demag AC 50-1 med eget kranutstyr Opsjon
Terex Demag AC 50-1 Innholdsfortegnelse
Terex Demag AC 50-1− − − e_no
Terex Demag AC 50-1 Sikkerhetsanordninger
Terex Demag AC 50-1 Elektronisk kraninformasjonssystem
Terex Demag AC 50-1 Betjenings− og informasjonselementer
Terex Demag AC 50-1 Betjening av IC−
Terex Demag AC 50-1 Systemstart / utkopling av systemet
Terex Demag AC 50-1 Etterløpstid Power Control
Terex Demag AC 50-1 Innstilling av krankonfigurasjon
Terex Demag AC 50-1 Innstilling av driftsmåte
Terex Demag AC 50-1 Driftsmodusvalgfelt
Terex Demag AC 50-1 Krandriftsfelt
Terex Demag AC 50-1 Hovedmeny
Terex Demag AC 50-1 Systemfelt hovedmeny: H hurtigmeny: E
Terex Demag AC 50-1 Krandriftsfelt Hovedmeny: H
Terex Demag AC 50-1 Driftsmodusvalgfelt hovedmeny: H ; hurtigmeny E
Terex Demag AC 50-1 Feilmelding Hovedmeny: H
Terex Demag AC 50-1 Kraninfo Hovedmeny: H
Terex Demag AC 50-1 Stille inn arbeidsområdebegrensning
Terex Demag AC 50-1 Hovedmeny: H ; Hurtigmeny: E
Terex Demag AC 50-1 Diagnose av styringens inn− og utganger
Terex Demag AC 50-1 Hovedmeny: H ; Hurtigmeny: E
Terex Demag AC 50-1 Diagnose CAN−buss Hovedmeny: H
Terex Demag AC 50-1 Datalogger valgfri Hovedmeny: H
Terex Demag AC 50-1 LMB−diagnose hovedmeny: H
Terex Demag AC 50-1 Valg av hovedmeny Hurtigmeny: E
Terex Demag AC 50-1 Teleskoperingsinformasjonssystem Hurtigmeny: E
Terex Demag AC 50-1 Aktive arbeidsområdebegrensninger Hurtigmeny: E
Terex Demag AC 50-1 Dødmannsknapp
Terex Demag AC 50-1 Klargjøring
Terex Demag AC 50-1 Forbikopling av momentbryter
Terex Demag AC 50-1 Forbikopling av utkopling av lastmomentreduserende bevegelse
Terex Demag AC 50-1 „Hev bomløft“
Terex Demag AC 50-1 Forbikobling av utkobling av alle bevegelser
Terex Demag AC 50-1 Forholdsregler ved svikt på lastmomentbegrenseren
Terex Demag AC 50-1 Endebrytere
Terex Demag AC 50-1 Heisendebryter
Terex Demag AC 50-1 Funksjon
Terex Demag AC 50-1 Forbikopling av heisendebrytere
Terex Demag AC 50-1 Senkeendebrytere
Terex Demag AC 50-1 Funksjon
Terex Demag AC 50-1 Forbikopling av senkeendebrytere
Terex Demag AC 50-1 Vedlikehold, reparasjon og avfallsbehandling
Terex Demag AC 50-1 Arbeidsanvisninger
Terex Demag AC 50-1 Tillatt vindhastighet
Terex Demag AC 50-1 Lastekapasitetstabell og vindhastighet
Terex Demag AC 50-1 Arbeid med hovedbomforlenger
Terex Demag AC 50-1 Felles løfting av en last med flere kraner
Terex Demag AC 50-1 Sikkerhetstiltak
Terex Demag AC 50-1 Bruk av styresystemet
Terex Demag AC 50-1 Omregning av enheter
Terex Demag AC 50-1 Innholdsfortegnelse
Terex Demag AC 50-1 − − − e_no
Terex Demag AC 50-1 Teleskopere
Terex Demag AC 50-1Generelt
Terex Demag AC 50-1 Teleskoperingsinformasjonssystem
Terex Demag AC 50-1 Betjeningselementer
Terex Demag AC 50-1 Generelle sikkerhetsanvisninger
Terex Demag AC 50-1 Teleskoperingsindikator
Terex Demag AC 50-1 Inntasting av lengdekoden − valg av hovedbomlengde
Terex Demag AC 50-1 Teleskoperingsprosess
Terex Demag AC 50-1 Kontroll av teleskoplengder under teleskopering
Terex Demag AC 50-1 Utteleskopering
Terex Demag AC 50-1 Innteleskopering
Terex Demag AC 50-1 Innteleskopering til LK
Terex Demag AC 50-1 Innteleskopering i en utkjøringstilstand med lengdekode LK
Terex Demag AC 50-1 Teleskopering til utkjøringstilstander uten lengdekode LK
Terex Demag AC 50-1 Utkjøringstilstand / lengdekode
Terex Demag AC 50-1 Teleskoperingslaster
Terex Demag AC 50-1 Bomløft
Terex Demag AC 50-1 Løfte og senke hovedbommen
Terex Demag AC 50-1 Løfte og senke hovedbommen i hurtig−gang
Terex Demag AC 50-1 Arbeid med krok ”heiseverk ”
Terex Demag AC 50-1Løfte og senke last med heiseverk
Terex Demag AC 50-1 Kranovervåking for heiseverket opsjon
Terex Demag AC 50-1 Heiseverk opsjon
Terex Demag AC 50-1 Montering og demontering av heiseverk
Terex Demag AC 50-1Montering
Terex Demag AC 50-1 Demontering
Terex Demag AC 50-1 Kranovervåking for heiseverket opsjon
Terex Demag AC 50-1 Løfte og senke last med heiseverk
Terex Demag AC 50-1 Innholdsfortegnelse
Terex Demag AC 50-1 − − − e_no
Terex Demag AC 50-1 Varme og ventilasjon
Terex Demag AC 50-1 Motoruavhengig oppvarming
Terex Demag AC 50-1 Generelt
Terex Demag AC 50-1 Betjeningselementer
Terex Demag AC 50-1 Innstilling
Terex Demag AC 50-1 Innstille klokkeslett og ukedag første gang
Terex Demag AC 50-1 Justere klokkeslett og ukedag
Terex Demag AC 50-1 Oppvarming uten forvalg
Terex Demag AC 50-1 ved tenning ”AV”
Terex Demag AC 50-1 ved tenning ”PÅ”
Terex Demag AC 50-1 Oppvarming med forvalg
Terex Demag AC 50-1 Begynne oppvarming innen timer
Terex Demag AC 50-1 Begynne oppvarming etter mer enn timer maks dager
Terex Demag AC 50-1 Tiltak for å rette opp feil
Terex Demag AC 50-1 Klimaanlegget standard
Terex Demag AC 50-1 Ekstra klimaanlegg opsjon
Terex Demag AC 50-1 Varmeapparat med flytende gass motoruavhengig , opsjon
Terex Demag AC 50-1 Innskjæring
Terex Demag AC 50-1 Ståltau og innskjæringer
Terex Demag AC 50-1 Innskæring av heiseståltau på hovedbomspiss
Terex Demag AC 50-1 Tungløftutstyr
Terex Demag AC 50-1 Hovedbomforlenger HBF opsjon
Terex Demag AC 50-1 Viktige henvisninger
Terex Demag AC 50-1 Innklappingsprosedyre
Terex Demag AC 50-1 Generelle henvisninger for omklapping
Terex Demag AC 50-1 Omklapping av hovedbomforlenger , m ft
Terex Demag AC 50-1 HBF , m ft montert i transportstilling
Terex Demag AC 50-1  Forberedende tiltak
Terex Demag AC 50-1 Egentlig omklapping
Terex Demag AC 50-1 Restarbeider
Terex Demag AC 50-1HBF , m ft montert i transportstilling
Terex Demag AC 50-1 Omklapping av hovedbomforlenger , m ft
Terex Demag AC 50-1 Montering og demontering ved separat transport
Terex Demag AC 50-1 Montering hovedbomforlenger , m ft / , m ft
Terex Demag AC 50-1 Innskjæring av heisetau
Terex Demag AC 50-1 Innstilling av arbeidsvinkel
Terex Demag AC 50-1 Generelle merknader til innstilling av
Terex Demag AC 50-1 arbeidsvinkel
Terex Demag AC 50-1 Omstilling fra stilling grader til stilling grader
Terex Demag AC 50-1 Løfting og teleskopering av hovedbom til
Terex Demag AC 50-1 last−løftestilling
Terex Demag AC 50-1 Spindelbolter
Terex Demag AC 50-1 Topptrinse opsjon
Terex Demag AC 50-1 Tauføring
Terex Demag AC 50-1 Nødmanøvrering opsjon
Terex Demag AC 50-1 Innholdsfortegnelse
− − − e_no
Terex Demag AC 50-1 Runner opsjon
Terex Demag AC 50-1 Montering
Terex Demag AC 50-1 Demontering
Terex Demag AC 50-1 Runner i transportstilling
Terex Demag AC 50-1 Ståltauføring
Terex Demag AC 50-1 Sentralsmøreanlegg opsjon
Terex Demag AC 50-1 Bestanddeler
Terex Demag AC 50-1 Funksjon
Terex Demag AC 50-1 Innstilling av pause− og arbeidstider
Terex Demag AC 50-1 Generelt
Terex Demag AC 50-1 Tidsinnstilling
Terex Demag AC 50-1 Tilleggssmøreimpuls
Terex Demag AC 50-1 Manuell smøring i nødstilfelle
Terex Demag AC 50-1 Fylle fettbeholderen
Terex Demag AC 50-1 Feil / utbedring av feil